logo IPI PAN

dr hab. Łukasz Dębowski

Conference and seminar slides

 1. Ł. Dębowski, Natural Language Is Not A Finite-State Process: Evidence from Three Statistical Power Laws. pdf (18.04.2019)
 2. Ł. Dębowski, Ergodic Properties for Stationary Measures. pdf (08.04.2019)
 3. Ł. Dębowski, GPT-2 — Kilka refleksji obserwatora. pdf (25.03.2019)
 4. Ł. Dębowski, Language as a Meaningful Stationary Process: 2×2 Theorems about Facts and Words. pdf (01-04.03.2019)
 5. Ł. Dębowski, Three Power Laws Which Show That Language Is Not A Finite-State Process. pdf (18-21.10.2018)
 6. Ł. Dębowski, W analogii do języka naturalnego... czyli twierdzenie o faktach i słowach dla procesów stacjonarnych. pdf (26.08.2018)
 7. Ł. Dębowski, The Puzzling Entropy Rate of Human Languages. pdf (05.07.2018)
 8. Ł. Dębowski, O statystycznym modelowaniu języka z elementami teorii informacji. pdf (17.01.2018)
 9. Ł. Dębowski, Uniwersalność kodu PPM i informacja wzajemna. pdf (08.01.2018)
 10. Ł. Dębowski, Praktyczne i teoretyczne problemy statystycznego modelowania języka naturalnego. pdf #1 (04.12.2017); pdf #2 (05.12.2017); pdf #3 (05.12.2017)
 11. Ł. Dębowski, Natural Language and Strong Nonergodicity. pdf / YouTube (21.07.2017)
 12. Ł. Dębowski, O problemie identyfikacji w granicy. pdf (10.03.2017)
 13. Ł. Dębowski, Maksymalne powtórzenia w tekstach i zerowa intensywność entropii. pdf / YouTube (06.02.2017)
 14. R. Takahira, K. Tanaka-Ishii, Ł. Dębowski, Large Scale Entropy Rate Estimation: A New Law that Governs the Complexity of Language. pdf (06-08.10.2016)
 15. Ł. Dębowski, Consistency of the Plug-In Estimator of the Entropy Rate for Ergodic Processes. pdf (13.07.2016)
 16. Ł. Dębowski, Generalization of entropy and mutual information for quite arbitrary σ-fields. pdf (25.04.2016)
 17. Ł. Dębowski, Hilberg Exponents: New Measures of Long Memory in the Process. pdf (12.11.2015)
 18. Ł. Dębowski, Regular Hilberg Processes: Nonexistence of Universal Redundancy Ratios. pdf (24.06.2015)
 19. Ł. Dębowski, Analiza statystyczna trudności tekstu. pdf (20.03.2015)
 20. Ł. Dębowski, Hilberg's Conjecture: A Challenge for Machine Learning. pdf (16-20.02.2015)
 21. Ł. Dębowski, Hilberg's Conjecture: Experimental Verification and Theoretical Results. pdf (12.01.2015)
 22. Ł. Dębowski, Maksymalne powtórzenia w tekście i hipotezy probabilistyczne. pdf (03-05.10.2014)
 23. Ł. Dębowski, A New Universal Code Helps to Distinguish Natural Language from Random Texts. pdf (30.05.2014)
 24. E. Charzyńska, Ł. Dębowski, Factors of Readability of Polish Texts: A Psycholinguistic Study. pdf (29.05.2014)
 25. Ł. Dębowski, Optymalność wnioskowania bayesowskiego dla algorytmicznie losowych parametrów. pdf (02.09.2013)
 26. Ł. Dębowski, Dyskretne procesy stacjonarne o nieskończonej entropii nadwyżkowej. pdf (12.03.2013)
 27. Ł. Dębowski, Information-Theoretic Models of Natural Language. pdf (29.08.2012)
 28. Ł. Dębowski, Empirical Evidence for Hilberg's Conjecture in Single-Author Texts. pdf (26.04.2012)
 29. Ł. Dębowski, The Vocabulary of Grammar-Based Codes and the Logical Consistency of Texts. pdf (10-13.01.2011,10.09.2007)
 30. Ł. Dębowski, Słownik kodów gramatykowych a spójność logiczna tekstów. pdf (09.11.2010)
 31. Ł. Dębowski, Computable Bayesian Compression for Uniformly Discretizable Statistical Models. pdf (04.10.2009)
 32. Ł. Dębowski, A Link Between the Number of Set Phrases in a Text and the Number of Described Facts. pdf (17.09.2009)
 33. Ł. Dębowski, M. Woliński, Nowe metody ekstrakcji walencji czasowników z tekstów w języku polskim / New methods for verb valence extraction from Polish texts. pdf PL (22.10.2007); pdf EN (14.11.2007)
 34. Ł. Dębowski, Teorioinformacyjne twierdzenie Gödla, czyli co ma logika do statystyki. pdf (16.12.2006)
 35. Ł. Dębowski, E. Jarochowska, M. Wiech, Gradacyjna analiza danych korpusowych. pdf (26.06.2006)
 36. Ł. Dębowski, Prawo Zipfa. Zjawiska i próby objaśnień.
  pdf #1 (19.10.2005); pdf #2 (02.11.2005); pdf #3 (07.12.2005)
 37. Ł. Dębowski, Stacjonarne procesy gaussowskie, czyli o związkach pomiędzy zwykłą i częściową funkcją autokorelacji. pdf (12.03.2004)
 38. Ł. Dębowski, Charty zostały... czyli o generowaniu wierszy sylabicznych. pdf (17.12.2003)
◂ home