logo IPI PAN

dr hab. Łukasz Dębowski

Conference and seminar slides

 1. Twierdzenie o faktach i słowach dla procesów stacjonarnych. pdf (15.12.2021)
 2. A Refutation of Finite-State Language Models through Zipf’s Law for Factual Knowledge. pdf (22.10.2021)
 3. O uniwersalnej kompresji i predykcji. Przypadek procesów stacjonarnych ergodycznych. pdf (17.05.2021)
 4. Ograniczenia informacji wzajemnej a estymacja ukrytego rzędu Markowa. pdf (23.11.2020)
 5. Universal Coding and Prediction on Martin-Löf Random Points. The Case of Stationary Ergodic Measures. pdf (15.06.2020; 04.02.2021)
 6. Language as a Meaningful Stochastic Process: Theorems about Facts and Words. pdf (06.05.2020)
 7. Losowość algorytmiczna: Podstawowe idee i problemy. pdf (03.02.2020)
 8. Natural Language Is Not A Finite-State Process: Evidence from Three Statistical Power Laws. pdf (18.04.2019)
 9. Ergodic Properties for Stationary Measures. pdf (08.04.2019)
 10. Three Power Laws Which Show That Language Is Not A Finite-State Process. pdf (18-21.10.2018)
 11. The Puzzling Entropy Rate of Human Languages. pdf (05.07.2018)
 12. O statystycznym modelowaniu języka z elementami teorii informacji. pdf (17.01.2018)
 13. Praktyczne i teoretyczne problemy statystycznego modelowania języka naturalnego. pdf #1 (04.12.2017); pdf #2 (05.12.2017); pdf #3 (05.12.2017)
 14. Natural Language and Strong Nonergodicity. pdf / YouTube (21.07.2017)
 15. O problemie identyfikacji w granicy. pdf (10.03.2017)
 16. Maksymalne powtórzenia w tekstach i zerowa intensywność entropii. pdf / YouTube (06.02.2017)
 17. (with R. Takahira and K. Tanaka-Ishii) Large Scale Entropy Rate Estimation: A New Law that Governs the Complexity of Language. pdf (06-08.10.2016)
 18. Consistency of the Plug-In Estimator of the Entropy Rate for Ergodic Processes. pdf (13.07.2016)
 19. Hilberg Exponents: New Measures of Long Memory in the Process. pdf (12.11.2015)
 20. Regular Hilberg Processes: Nonexistence of Universal Redundancy Ratios. pdf (24.06.2015)
 21. Analiza statystyczna trudności tekstu. pdf (20.03.2015)
 22. Maksymalne powtórzenia w tekście i hipotezy probabilistyczne. pdf (03-05.10.2014)
 23. (with E. Charzyńska) Factors of Readability of Polish Texts: A Psycholinguistic Study. pdf (29.05.2014)
 24. Optymalność wnioskowania bayesowskiego dla algorytmicznie losowych parametrów. pdf (02.09.2013)
 25. Dyskretne procesy stacjonarne o nieskończonej entropii nadwyżkowej. pdf (12.03.2013)
 26. The Vocabulary of Grammar-Based Codes and the Logical Consistency of Texts. pdf (10-13.01.2011,10.09.2007)
 27. Słownik kodów gramatykowych a spójność logiczna tekstów. pdf (09.11.2010)
 28. (with M. Woliński) Nowe metody ekstrakcji walencji czasowników z tekstów w języku polskim / New methods for verb valence extraction from Polish texts. pdf PL (22.10.2007); pdf EN (14.11.2007)
 29. Teorioinformacyjne twierdzenie Gödla, czyli co ma logika do statystyki. pdf (16.12.2006)
 30. (with E. Jarochowska and M. Wiech) Gradacyjna analiza danych korpusowych. pdf (26.06.2006)
 31. Prawo Zipfa. Zjawiska i próby objaśnień.
  pdf #1 (19.10.2005); pdf #2 (02.11.2005); pdf #3 (07.12.2005)
 32. Stacjonarne procesy gaussowskie, czyli o związkach pomiędzy zwykłą i częściową funkcją autokorelacji. pdf (12.03.2004)
 33. Charty zostały... czyli o generowaniu wierszy sylabicznych. pdf (17.12.2003)
◂ home