Paweł Teisseyre, PhD

Courses

Current Academic Year (2020/2021)

 1. Regression Analysis (Warsaw University of Technology, in polish)

Past Years

 1. Data Mining (Warsaw University of Technology, in polish)
 2. Advanced Methods in Machine Learning (Warsaw University of Technology, in polish)
 3. Regression Analysis (Warsaw University of Technology, in polish)
 4. Advances in Computer Statistics (Warsaw University of Technology)
 5. Data Mining (UKSW, in polish)
 6. Mathematical Modelling (Warsaw University of Technology, in polish)
 7. Advanced Statistical Methods (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences)
 8. Statistical Machine Learning (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences)
 9. Business analytics (Warsaw University of Technology, Faculty of Electronics and Information Technology, in polish)
 10. Statistical Machine Learning (GeCONiI, Silesian University of Technology)

MSc students:

 1. Tomasz Klonecki, Cost-sensitive feature selection- information theoretic approach, 2020
 2. Anna Pintara, Selekcja zmiennych przy użyciu metod teorii informacji, 2019
 3. Kamil Kmita, Selekcja zmiennych uwzględniająca informację o ich kosztach w problemie klasyfikacji (Cost-sensitive feature selection), 2018
 4. Eliza Kaczorek, Wykrywanie interakcji między genami przy użyciu metod teorii informacji (Detection of gene-gene interactions using information theory approach), 2018
 5. Justyna Jankowiak, Estymacja i wybór parametrów w modelu Isinga (Parameter estimation and selection in Ising Model), 2016
 6. Mariusz Kubkowski, Wybrane metody klasyfikacji wieloetykietowej (Selected methods in multi-label classification), 2015.
 7. Anna Samiec, Wykorzystanie metody losowych podprzestrzeni w modelu regresji logistycznej (Analysis of Random Subspace Method in logistic regrression model), 2015.