Jacek KORONACKI


 • Professor Emeritus of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences
 • Jacek Koronacki i Jan Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, wydanie trzecie (2006)
 • WIZUALIZACJE WYBRANYCH POJĘĆ – materiał ilustrujący fragmenty kolejnych rozdziałów książki, udostępniony przez autorów kodu
 • ERRATA DO WYDANIA TRZECIEGO oraz ERRATA do wydań drugiego i pierwszego.
 • Prawa autorskie do książki należały do wydawnictwa WNT, ale po jego likwidacji przeszły na rzecz autorów. Wydanictwo Naukowe PWN przejęło zasoby WNT i bez porozumienia z autorami dokonało bezprawnego dodruku książki w 2018 r. Autorzy dowiedzieli się o dodruku przypadkiem i zażądali wycofania niesprzedanej części nakładu ze sprzedaży.


  For more information on my work and interests please see:

  ERRATA do drugiego (rozszerzonego) wydania książki J. Koronackiego i J. Ćwika Statystyczne systemy uczące się.
  ERRATA do pierwszego wydania książki J. Koronackiego i J. Ćwika Statystyczne systemy uczące się.
  ERRATA nr 1 oraz ERRATA nr 2 do ksiazki J. R. Thompsona, J. Koronackiego i J. Nieckuły Techniki zarządzania jakością: od Shewharta do metody Six Sigma.


  Last updated: June 3, 2022