Jacek KORONACKI


 • Professor Emeritus of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences
 • Jacek Koronacki i Jan Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, wydanie trzecie (2006)

 • WIZUALIZACJE WYBRANYCH POJĘĆ – materiał ilustrujący fragmenty kolejnych rozdziałów książki, udostępniony przez autorów kodu
 • ERRATA DO WYDANIA TRZECIEGO oraz ERRATA do wydań drugiego i pierwszego.
 • Prawa autorskie do książki należały do wydawnictwa WNT, ale po jego likwidacji przeszły na rzecz autorów. Wydanictwo Naukowe PWN przejęło zasoby WNT i bez porozumienia z autorami dokonało bezprawnego dodruku książki w 2018 r. Autorzy dowiedzieli się o dodruku przypadkiem i zażądali wycofania niesprzedanej części nakładu ze sprzedaży. • Jacek Koronacki, Między obłędem a trwaniem, © Jacek Koronacki (2022)

 • Teksty zebrane w niniejszej niewielkich rozmiarów książce stanowią próbę zwięzłego opisania obecnej kondycji człowieka Zachodu i tego, jaką drogą do niej zmierzał. Pisane były w latach 2017 – 2021 i ich większość była już publikowana przez portale internetowe, ale na użytek tego tomiku zostały tak zmienione, by uniknąć niepotrzebnych powtórzeń. Z rzadka dodałem nowe informacje lub ulepszyłem wcześniejsze ujęcie danego zagadnienia.

 • Książkę złożyłem u renomowanego wydawcy w lutym 2022 roku, ale wiosną doszło do nieporozumienia między mną a PT wydawcą – gdy ja sądziłem na podstawie naszej korespondencji, że książka została przyjęta do druku i ukaże się do końca 2022 r., on czekał na większe „rozhermetyzowanie” języka tekstu, niż to, na które ja się byłem zgodziłem. I dopiero na przełomie zeszłego i tego roku rzecz się wyjaśniła, poprosiłem zatem tegoż potencjalnego wydawcę o odstąpienie od umowy ze mną, ponieważ nie spełniłem i nie spełnię jego wymagań.

 • Przygotowanie całości zamknąłem 5 lutego 2022, ale we wrześniu dokonałem pewnego uzupełnienia jednego z jej rozdziałów – w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

 • Zdecydowałem się pdf-a książki udostępnić na swojej stronie www. Dziękuję wydawcom moich wcześniej opublikowanych artykułów za zgodę na ich włączenie do książki.  For more information on my work and interests please see:

  ERRATA do drugiego (rozszerzonego) wydania książki J. Koronackiego i J. Ćwika Statystyczne systemy uczące się.
  ERRATA do pierwszego wydania książki J. Koronackiego i J. Ćwika Statystyczne systemy uczące się.
  ERRATA nr 1 oraz ERRATA nr 2 do ksiazki J. R. Thompsona, J. Koronackiego i J. Nieckuły Techniki zarządzania jakością: od Shewharta do metody Six Sigma.


  Last updated: June 3, 2022