Wojciech Penczek

wpenczek@gmail.com

Zespół Teorii Systemow Rozproszonych i Obliczeniowych
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
penczek@ipipan.waw.pl

home page