About this page

Back to Main Page

These pages are formatted in HTML 4.0. The formatting of the pages has been also done using Cascading Style Sheets. They look best with Netscape version higher than 4.x, Internet Explorer 5.x and higher, Opera 6.x and higher, and other www browsers, which fully respect XHTML 4.0 and CSS1 formats. Using lower versions of the browsers may be concerned with some differences in page layout, in comparison with the layout intended by the author. However the author did his best to make the pages still clear and readable.

Niniejsze strony zachowują format dokumentów HTML 4.0 . Zostały utworzone z wykorzystaniem stylów CSS. Wyglądają najlepiej oglądane za pomocą przeglądarek internetowych: Netscape o wersji wyższej niż 4.x, Internet Explorer 5.x i wyższej, Opera 6.x i wyższej, oraz wszystkich innych przeglądarek, które w pełni respektują formaty HTML 4.0 i CSS1. Używanie przeglądarek o wersji niższej może być związane z pewnym różnicami w wyglądzie strony w porównaniu z wyglądem zaplanowanym przez autorów. Jednakże, autorzy zrobili wszystko co w swojej mocy, aby w takim przypadku strony nadal wyglądały przejrzyście i czytelnie.Made with CSS Copyright © 2002 AIS at ICS PAS, Warsaw, Poland. All rights reserved.
Comments about format and readability of these pages can be send to: Krzysztof Trojanowski